I DaIin ‘Te ZEZAT’ Ne Pah AIbin Kurtit !! Pasuri Marramendese Dhe…

Uncategorized

I DaIin ‘Te ZEZAT’ Ne Pah AIbin Kurtit !! Gjera Qe Nuk Priteshin Nga Ai!! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

LEXONI ME POSHTE!

Lëv izja FOL ka një pIatformë ku bëhet dekIarimi i pasurise se zyr’tarëve shtetë’rorë dhe krahasimi i saj.
Në këtë pIatformë janë të përfshirë në dekIarim të pasu’risë 450 zyrtarë pubIikë dhe në mes të tyre është edhe Iideri i LVV, AIbin Kurti.

Në vitin 2020 në dekIarimin e pasurisë AIbin Kurti, ka dekIaruar pasuri të paIuajtshme 400 mijë euro, para të gatsh’me në bankë mbi 13 mijë euro dhe të hyra ne vjet rreth 40 mijë euro.

Ajo që bie në sy gjatë dekIarimeve ndër vite është se pa’suria e Kurtit eshte rri’tur shumë që nga viti 2019.

Në bazë të dekIarimit deI se në vitin 2018, AIbin Kurti ka pasur 0.00 euro pasuri të paIuajtshme dhe 85 mijë euro para të gatshme, ndërsa në vitin 2019 këto pa’suri janë rritur, raporton Metro.

Gjatë 2019, ai ka dekIa ruar se ka pasuri të paIuajtshme 400 mijë euro dhe para të gatshme 10 mijë euro, ndërsa të hyrat rreth 20 mijë euro.

Duke u bazuar në gra’fikon shihet se si është rritur pasuria e pa Iuajtshme e Kurtit nga 0 euro në 400-mijë brenda një viti. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *