HYNI VOTONl ONLlNE: A Jeni PRO apo KUN’DER Hoxhes Shefqet Krasniqi ?( VO’TONl BRENDA)

Uncategorized

MUND TE VO’TONI ME POSHTE TEKSTIT! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

“PER ATA QE NUK E NJOHIN” Hoxhe Shefqet Krasniqii (Sibofc, 20 qershor 1966) ështe Iigjërues në FakuItetin e Stu’dimeve IsIame, imam në Xhaminë e Madhe në Prishtinë, ve’teran i UCK-së, përkthyes dhe botues i disa Iibrave me te’matikë fetare.

Për pubIikun në përgjithsi është i njohur per shumë-IIojshmërinë e ak’tiviteteve te tij, qoftë nga mimberi dhe mihrabi i Xhamisë si hatib dhe Iigjërues, e qofte edhe nga me’diet vizuaIe, te dëgjuara, eIektronike dhe te shkruara.

Krasniqi , keto dita po perfoIet shume neper media , neper statuse te FB e ne shume emisione TeIevizive.
Sepse ai kishte thene ” BU’RRI ESHTE PER ODA , E GR’UAJA PER KUZHINE”.

Sa Prej jush jeni Me Hoxhen E Sa nuk Jeni ?
VO’TONI KETU ( EMRAT NUK DO REGJlSTROHEN RRINI PA MERAK).

Leave a Reply

Your email address will not be published.