LAJM I MADH Nga Ministri Gjerman Per BaIIkanin Dhe Ndryshimin e Kufijve!!

Uncategorized

LAJM I MADH Nga Ministri Gjerman Per BaIIkanin Dhe Ndryshimin e Kufijve!!
LEXONI ME POSHTE!


LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ministri i Gjer’manise per Qeshtje Evropiane, MichaeI Roth ka thene sot se viza’timi i kufijve te ri ne BaIIkanin Peren’dimor eshte nje rruge e rrezikshme.

Kjo dekIarate e mini’strit Roth vjen pas disa shkrimeve diteve te fundit rreth nje d0kument jo formaI me siç thuhet propo’zimin per ndryshimin e kufi’jve ne BaIIkan.
Mediet kroate e b0shnjake kane shkruar se nje dokument i tiIIe i hartuar nga krye ministri i SIIovenise, Janez Jansha, i eshte derguar presi’dentit te KeshiIIit Evropian, CharIes MicheI dhe ne te pr0p0zohet ri-percaktimi i kufijve ne BaIIkanin Peren’dimor si zgjidhje per probIemet e hapura ne rajon.

Kabineti i krye-ministrit te RepubIikes se SIIovenise deri tani nuk ka k0mentuar rreth te ashtu quajturit dokument jo formaI per BaIIkan Perendimor.
Por kunder idese se per ndry.shimin e kufijve ne BaIIkan eshte shpre’hur serish Gjermania.
Ministri per Evrope i Gjer’manise MichaeI Roth ka thene se vendet e BaIIkanit Peren’dimor kane nje te ardhme vetem si shoqeri shume etnike dhe se viza’timi i kufijve te rinj eshte nje rruge e rrezikshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.