3 personave nuk u refuzohet lutja ?

Uncategorized

I dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë; “Tre personave nuk i refuzohet duaja (nga Allahu): Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

1. Agjëruesi, derisa të bëjë iftarë.

2.Udhëheqësit, imamit të drejtë dhe

3.Duanë e atij që i është padrejtësi (zullum), Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Allahu e ngre mbi re (mbi qiej), i hapen asaj duaje dyertë e qiellit dhe Allahu thotë; Pasha Krenarinë Time! Do të ndihmojë, qoftë edhe pas një kohe.” Shënuan: Ahmedi: 2/305, 445. Tirmidhiu: 5/578 (3598), Ibën Maxhe: 1/557 (1752), Ibën Huzejme: 3/199 (1901), Ibën Hibani: 8/215 (3428), Taberani: 3/414 (1315), Bejhekiu: 3/345, 8/162, 10/88.

Leave a Reply

Your email address will not be published.