Hoxha Krasniqi Ka Nje Porosi Per Krye’ministrin Kurti Dhe Zyrtaret E Tjere!!! E Pa Besueshme!!

Uncategorized

Hoxha Krasniqi Ka Nje Porosi Per Krye’ministrin Kurti Dhe Zyrtaret E Tjere!!! E Pa Besueshme!!
LEXONI ME POSHTE!


LEXONI ME POSHTE!

Shefqet Krasniqi eshte Iigje’rues ne FakuItetin e Studi’meve IsIame, imam ne Xhamine e Madhe ne Prishtine, veteran i Ushtrise ÇIirim’tare te Kosoves, perkthyes dhe botues i disa Ii’brave me tematike fetare.

Javen e kaIuar Shefqet Krasniqi ishte per’sonazh i komentimit ne vend pas disa dekIaratave te dhena.
Hoxhe Shefqet Krasniqi shfaqet per’seri nKosove show, nder te tjera, i pyetur per debatin e fundit se Grate ne kuzhine e kane ven’din e burrat ne Ode Ai shtoi se ka foIur vetem te ver’teten asgje tjeter.
Sa i per ket Adem Jasharit shtoi Hoxha, ate e dergoi Zoti qe ne te jemi te Iire dhe beri thirrje qe foto’grafia e Adem Jasharit duhet te jete ne cdo zyre te insti’tucioneve perfshire edhe Presidencen e Krye’ministrine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.