Plani Sekret I Amerikës: E Para Është Ndarja E Kosovës, Pjesa Veriore Ti Mbetet Serbisë Me Status Të Veçant

Uncategorized


SHBA është duke përgatitur një paketë me anë të së cilës planifikojnë të zgjidhin të gjithë ç ështjen e Ballkanit, duke përdorur ‘një karotë dhe një s hkop’, sipas një tradite të vjetër diplomatike amerikane, shkruan Telegrafi serb. Ish-ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Munter z buloi s trategjinë e Uashingtonit, sepse, sipas gazetës, ajo që tha Munter pas takimit me presidentin Aleksandar Vuçiç përkon me ato që u thanë në q arqet diplomatike. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Burimi i gazetës deklaroi se fjalët e Manter ishin në të vërtetë një lloj s kicë e p aketës amerikane për Ballkanin, realizimi i së cilës filloi praktikisht me emërimin e Matthew Palmer si të dërguar special për Ballkanin Perëndimor, shkruan Telegrafi serb. “Paketa ka më shumë ngjashmëri me pikëpamjen e Uashingtonit për zgjidhjen e k rizës midis Izraelit dhe Palestinës. Mund të thuhet se është plotësisht e qartë se e njëjti nënshkrim qëndron prapa çdo gjëje”, thotë një burim, i cili citohet të thekson se ai është një nga njohësit më të mirë të lëvizjeve a ktuale në Shtetet e Bashkuara. Detajet e paketës amerikane mund të ndryshojnë, por ato nuk do të jenë thelbësore, shkruan gazeta. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Gazeta thotë se plani përfshin një ofertë për n darjen e Kosovës, për të f shirë në mënyrë efektive kufijtë në Ballkan, një lloj bashkimi ekonomik, një a utonomi edhe më të madhe për shqiptarët në Maqedoninë Veriore, por edhe mbijetesën e tërë Bosnjes, me lëshime të rëndësishme për serbët në Republika Srpska. Sipas gazetës, e kziston një anë tjetër e m edaljes, dhe thelbi i saj është se “nuk do të shkojë mirë për këdo që nuk e pranon ‘k arotën amerikane’”. “Në Uashington, të paktën në pjesën e bashkangjitur (presidentit amerikan Donald Trump), ata gjithashtu presin që Rusia dhe (presidenti rus Vladimir Putin) të pranojnë projektin e tyre për Ballkanin”, shtoi gazeta. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

E para është n darja e Kosovës, duke d emarkuar k ufirin në mënyrë që pjesa veriore të mbetet brenda Serbisë me statusin e veçantë të Mitrovicës. Mbrojtje speciale dhe status i veçantë do t’i jepej faltoreve serbe jashtë veriut të Kosovës. Pika e dytë ka të bëjë me integritetin e Bosnjes, me krijimin e Unionit Ekonomik dhe Doganave dhe f shirjen a ktuale të kufijve për rrjedhën e njerëzve midis Serbisë dhe Republika Srpska, por pa mundësinë e s hkëputjes së kësaj të fundit nga Bosnja. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Pika e tretë ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë Veriore. Për të kompensuar h umbjen e asaj pjese të ter ritorit në Kosovë që ata e shohin si të tyre, shqiptarët në Maqedoninë Veriore do të fitonin edhe më shumë a utonomi, dhe kufiri midis këtij shteti dhe Kosovës “do të s hfuq izohej praktikisht zyrtarisht, ashtu si midis Kosovës dhe Shqipërisë”. Pika e katërt ka të bëjë me p aketën ekonomike dhe është e ngjashme me planin për të zgjidhur mo smar rëveshjen midis Izraelit dhe Palestinezëve, shkruan gazeta. Në mbështetje të p ërshpejtimit të i ntegrimit në BE të vendeve të përfshira në paketën e Uashingtonit, do të mblidhej një konferencë s peciale ndërkombëtare për të bashkuar investitorët që të investojnë në Ballkanin Perëndimor. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Gazeta deklaron se j ozyrtarisht, SHBA dhe vendet e tjera perëndimore do të shpenzonin rreth 10 miliardë euro për këto qëllime. Pika e pestë ka të bëjë me U nionin D oganor, ku Uashingtoni do të insistonte në f ormimin e një lloj Unioni BaIIkanik, në të cilin kufijtë do të ishin plotësisht të hapur për trafikun e maIIrave dhe qarkuIIimin e njerëzve, ndërsa formalitetet tregtare dhe administrative do të minimizoheshin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.