Turqia Aleat I Kosovës: Po Ndihmon Ushtrinë E Kosovës Me Komando Dhe Pilot, Alarmojnë Mediat Serbe

Uncategorized


Se sa e ndjeshme është Serbia kur bëhet fjalë për ndihmat e Turqisë dhënë ushtrisë së Kosovës, tregon edhe rasti i tanishëm i g atishmërisë turke të aftësojë amratën tonë edhe për rastet më të ndjeshme, shkruan Kosova Post. Kështu, aftësimi i pil0tëve tanë për aeroplanë dhe t anke, i parashutëve, i k0mand0ve dhe i profile tjera, janë vetëm disa nga f0rmat e ndihmës turke që po i bënë Kosovës.

Bazuar në mediet serbe, e sidomos në gazetën “Kurir” e cila përmend një s0ndazh të bërë në Serbi ditëve të fundit, në pyetjen se cilat fjalë apo fjali kanë qenë më i rrituese për ju në këta muajt e fundit, nga tri përgjigjet e dhëna, dy kishin të bënin me Kosovën dhe shqiptarët. E para ishte “Ushtria e Kosovës” ndërsa e dyta “Turqia po ndihmon shqiptarët e Kosovës të bëjnë ushtrinë e tyre”.

Të mos harrojmë, Serbia asnjëherë nuk do t’i harrojë b0mbar dimet e aer0planëve turk mbi caqe strategjike brenda Serbisë. Ishin momente të n djeshme kur NATO i s hpalli lutfë Serbisë. Atëbotë, gjithandej flitej se aeroplanët e disa vendeve anëtare të NATO-s nuk e k ryenin punën e tyre si duhet. Ata aeroplanë, në vend se t’i g0disnin caqet e targetuara, b0mbat e tyre i h idhnin nëpër male. Këto veprime shantazhi kishin i rrituar ushtrinë turke e cila, me i nsistimin dhe precizitetin më të madh h odhi në ajër k asarnet, u rat dhe p ikat tjera s trategjike të Serbisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *