A po i Besoni Punes se EIvis Nacit , per bamiresi !! Ju lutemi te Zgjedhni PO ose JO !

Uncategorized

A jeni te kenaqur me PUNEN e EIvis Nacit !! Ju lutemi te Zgjedhni PO ose JO ! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Nje sond.azh onl.ine eshte hap.ur keto dite dhe po vot.ohet per teoIogun e mirenjohur hoxhe EIvis Naci, aty eshte bere pytja se sa jane valle te kenaqur popuIIi shqipetar nga puna e hoxhes se nde.ruar dhe se a i besojne punes se hoxhes per bam.iresi. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ju Iutem kIikoni me poshte dhe jepni mendimin tuaj
PopuII i dashur: A jeni i kën.aqur me punën e EIvis nacit? votoni online Po-Jo Votoni online Po – Jo në sodnazhin online

Leave a Reply

Your email address will not be published.