Franca ”Of Endon” R Ende U C K Ne Dhe Shqipetaret !! Nuk K Ursen Fjalet Me Of Enduese…

Uncategorized


Franca ”ofendon” rende UCK-ne dhe Shqipetaret !! Nuk kursen fjalet me ofenduese…
Më kuj.tohet shumë mirë krijimi i shtetit të Kosovës. Ishte valë.vitur fla muri i Amerikës nëpër rrugët e Prishtinës. Sot, Kosova vazhdon të jetë një formë e pro tektoratit amerikan, ka thënë Mariani, i cili është lobist serb, që në Francë lobon për shtetin e Serbisë.

Ky pro rus nuk ka kur syer as ushtarët e Ushtrisë Çlirim.tare të Kosovës, duke i akuzuar për kri.me në luftën e fundit.

Por, kush është Thierry Mariani, që dikur thoshte se Kri.meja është pjesë e Rusisë? Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ai është krye.tar i Shoqatës së Dialogut Franko-Rus dhe me pozitën e rolin që ka, gjith.monë ka tentuar në forcimin e rapor teve mes këtyre dy shteteve dhe një nga rolet e tij që para.qitja e Kosovës sa më keq përpara BE-së.

Këtë e dëshmon edhe dekla.rata e tij pasi ai e ka konsideruar si poshtërim faktin që Bashkimi Evropian e ul Serbinë me një tavo linë me Koso vën për t’ia kërkuar njohjen e pava.rësisë. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Leave a Reply

Your email address will not be published.