Kroacia i’a nxerr në shesh kurthet Serbisë qe i ka mbi Shqipërinë ! Nuk ju besohet…

Uncategorized

Dy vend banime ne Londer, nje vile ne qytetin shqiptar te Durresit dhe toke ne Tirane shkruan gazeta kroate Veçernji se i takonin ishJugosllavise e te cilat Serbia i fshe.hu nga shtetet e tjera qe e per benin ate.

Ne baze te marre veshjes se trashegimise, te gjitha pasurite e pa luajtshme jashte vendit duhet te ndahe.shin mes shteteve qe e perbenin Jugo sllavine por te lart permendurat ishin lene jashte lis.tes dhe Kroacia e mori vesh per mes kanaleve te saj fare vone se ato ekzistonin. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Kroacia ka ngri.tur nje proces gjyqesor dhe ka arritur te ndaloje shitjen e apartamenteve ne Londer.

Veçernji shkruan se Serbia nuk po tregohet bashke punuese as ne çeshtjen e parave ne banka jashte venditi.

Kur Jugo sllavia u shperbe i kishte 645 milione dollare amerikane ne banka te huaja, nga te ci.lat Kroacia i mori 148,65 milione. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Deri tash, Kroa.cia ka marre mbi 20 prona qe i per kasin asaj ne baze te marre veshjes per trashegimine, perfshire rezi.denca ne Madrid, Helsinki, Mada gaskar, dhe ambasa.dat ne Stokholm, Paris dhe Vjene.

Se fundi, Kroacia ka zbu.luar se Serbia ishte duke i per dorur dy apartamente ne Londer e te cilat nuk kishin qene fa.re ne regjistra. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Pronat ne Shqiperi jane ne proces te shkombe tarizimit. Kroacia thote se ka prova se Serbia nuk e ka per fshire ne listen e pro.nave token ne Tirane dhe vilen ne Durres per mes kanaleve diplo.matike ne Shqiperi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.