Sa Herë Që Të Jesh I Mërzitur, Apo Në Hall, Mos Humb Kohë, Thuaj Këtë Lutje Profetike Që Të Gjesh Zgjidhje,Qetësi Dhe Shpresë

Uncategorized

Sa herë që të jesh i mërzitur, apo në hall, mos humb kohë, thuaj këtë lutje profetike që të gjesh zgjidhje,qetësi dhe shpresë :

O Zoti im!
Unë jam robi Yt, biri i robit Tënd dhe i robëreshës Tënde.
Qënia ime është në dorën Tënde, mbi mua zbatohet vullneti Yt, i drejtë është gjykimi Yt.
Të lutem me çdo emër që të takon Ty, me të cilin e ke emërtuar veten, që e ke shpallur në librin Tënd, apo që ja ke mësuar dikujt prej krijesave të Tua, apo që e ke mbajtur te fshehtë në diturinë Tënde.
Bëje Kuranin pranverë të zemrës sime dhe dritë të gjoksit tim. Me të ma largo brengën dhe mërzinë time!” Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Kush i thotë këto fjalë, patjetër që Allahu i Lartmadhëruar do t’i japë zgjidhje problemit të Tij dhe pikëllimin do tia kthejë në gëzim “! Shokët e pyetën: A t’i mësojmë këto fjalë? Profeti salallahu alejhi ue selem tha :
“T’i mësojë këto fjalë kushdo që i dëgjon”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *