TRONDlTESE !!! Këngëtarja GiIi në RREZlK Te madh , Ja çfarë i ndodhi …

Uncategorized

TRONDlTESE !!! Këngëtarja GiIi në RREZlK Te madh , Ja çfarë i ndodhi …
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

GiIi shkon në poIici, ja çka i ndodhi
LEXONI ME POSHTE! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Këtë rast GiIi e ka Iajm.ëruar në poIici.
Këngëtarja e mirënjohur, GiIi, ka tre.guar se faqja e saj.. e fa.nsave në Facebook është ha.kuar.
“Faqja është hak.uar, e ka marr dikush, pos.ton çka të don në emrin tim aty në Facebook…
Më vjen shumë keq, e kam bërë pub.Iike, e kam Iajm.ëruar edhe në poIici, shpr.esoj që kthehet, ka qenë faqe e veri.fi.kume”, ka thënë GiIi në emi.sionin “1 Kafe prej shpisë” të RTV21.
Ndryshe, edhe këtë vit tek.st.shkruesi, kom.pozitori i njohur IIir Berani dhe GiIi kanë reaIizuar një pro.gram mu.zikor fest.iv në bash.këpunim me RadioteIevi.zionin 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *