Molliqaj zbulon kurthin që po i bëhet Kosovës nga përfaqësuesit e lartë të BE-së !! Ja çka e paralajmëron Kurtin…

Uncategorized

Dardan Molliqaj ka thene se linja e Per faqesuesit te Larte per Politike te Jashtme dhe te Sigurise i Bashkimit Evropian, Josep Borrell ne dialog eshte ajo e autonomise se Serbise brenda Kosoves.
Ne nje shkrim ne Face book, Molliqaj ka thene se kjo eshte linja e mos njohjes se Kosoves dhe de funksiona.lizimit te shtetit.

Eshte linje e etni.zimit te shoqerise dhe per jetesimit te kon fliktit. Eshte linje qe duhet refuzuar e b llokuar. Me çdo kusht dhe sa me shpejt, deklaroi Molliqaj. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Nuk ka reci procitet, Nuk ka njohje nga Serbia, Veriu njesi auto.nome, Veriu autonom, me pushtet legji.slativ e ekzekutiv. Me kuvend te vetin e me per fshirje te Serbise ne qeve.risjen e kesaj zone; Komunat serbe te jugut me asoci.acion qe i ndane nga qytetaret e tjere te Kosoves; Kisha Orto.dokse me status te veçante kushtetues, jashte sovra.niteti te Republikes tone; Ndryshim i kushte.tutes, per ta pershtatur me kete marre veshje te demshme; Mitrovica zone e ve.çante ekonomike; Demar kacioni me Serbine; Moratorium ne ra.port me anetare simin ne organizata nder kombetare, tha pastaj Molliqaj. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Molliqaj tha se Kurti, krye minister i Kosoves sot duhet te vendos reci.procitet me Serbine, ne menyre qe nje linje e tille te mos vjen ne shpre.hje ne dialog.

Keto jane pikat qe po i per gatiten Kosoves nga pro.cesi i ri dialogues. Ky dialog duhet te bllo kohet. Kurti sot e ka momentin te ven.dose reciprocitet, kushte, e çkado… veç te mos e lejoje te vije ne shpre.hje nje linje e tille ne dialog. E nese futet ne kete pro.ces atehere rezul.tati jane keto 10 pika. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Opozita nuk duhet te pra.noje ne asnje menyre ti behet bashke Kurtit ne kete dia.log autonomist. Ne kete de funksionalizim qe do tia beje Kosoves. Duhet rezis.tence, nese Qeveria e shtrine qafen. Nese kjo na qenka Repub.lika e Trete, atehere, jo, fale minderit! Republika e Trete qenka tretje e Repub.likes, tha ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.