Kosova të mos thirret Republikë e Kosovës, por Republika e Dardanisë !!

Uncategorized

NGA SKËNDER S. KAPITI

I ftoj intelektualët, gazetarët, mediat, politikanët,studentët, gjithë pub.likun si dhe Akademitë e Shkencave të Shqipërisë e të Kosovës që tashmë ta përdorin emërtesën Dardani për Kosovën ashtu si u kërkon institucioneve të Kosovës edhe Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shken.cave dhe e Arteve e Nju-Jorkut në Amerikë, që Kosovës t’i hiqet emërtesa me origjinë prej ardhacakëve sllavë dhe t’i ri.kthehet emri Dardani. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ky veprim të kryhet institucionalisht, me vendi.mmarrje parlamentare apo me Referendum.

Duhet që trojeve iliro-dardano-shqiptare t’i kthe.het emri i madh dhe i lavdishëm mijëravjeçar Dardani.

Ne do ta quajmë veten dhe trojet tona, atdheun tonë ashtu si duhet, ashtu si jemi dhe ashtu si kanë qenë paraardhësit tanë, si shqiptarë , si ilir e si dar.danë dhe si Shqipëri, si Iliri e Dardani dhe jo ashtu si na i kanë ndryshuar emrat e vëndeve, maleve, lumejve, fshatrave e qyteteve ashtu si kanë da.shur të tjerët, pushtuesit, kolonizatorët dhe barbarët sllavë me qëllim që t’i asimilonin dhe zhduknin shqiptarët nga trojet e tyre iliro-dardane. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Jo vetëm kaq por duhet që edhe emrat e rrugëve, të lokaleve e hoteleve dhe të emi.sioneve e të propagandave mediatiko-televizive si dhe prindërit, veçanërisht në Shqipëri t’u vënë emra shqip.tarë dhe jo emra as “modernistë” europianë, por sidomos duhen fshirë e hequr emrat dhe emërtesat me origjinë sllave e helenike, sepse grekët dhe serbët kanë qenë dhe mbeten armiqt më të mëdhej të Iliro-Dardanisë dhe të shqip.tarëve me stratëgjinë e tyre për ta asgjësuar e asimiluar racën shqiptare. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Ne jemi iliro-shqiptarë në Europë dhe jemi autoktonë në trojet tona shumë she.kuj para popujve të tjerë europianë e sllavë që u dyndën në Europë.

Iliria dhe Dardania kanë ekzistuar atëhere kur askund nuk ishin dukur dhe as nuk përmendeshin sllavët të cilët kur erdhën, u ngulën dhe i pushtuan trojet shqiptare në Iliri e Dar.dani duke i ndryshuar edhe emërtimet, toponimet iliro-dardano-shqiptare dhe që i zëvëndësuan ato me emertesa sllave. Prandaj duhen ndryshuar e fshirë ato dhe t’ua rikthejmë atyre emrat shqiptarë si rasti që Kosovës i duhet rikthyer emri Dardani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.