Të trajnuar nga amerikanët: Kjo është Njësia e Policisë së Kosovës e cila intervenon veç në raste të veçanta (Video)

Uncategorized

Njësia ‘FIT’ e Policisë së Kosovës është njësia më e përgatitur për aksíone të ndryshme e cila është t rajnuar nga amerikanët. Njësía Specíale Intervenuese FIT (NJSI), kryen o peracíonet e sigurisë në raste të veçanta dhe zgjidhjen e situatave me të cilat nuk mund të përba llohen shërbimet e tjera të polícisë /Pamje mePosht. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

FIT janë më të t rajnuar dhe më të ar matosur se ROSU. Siç thuhet, ROSU përdoret për të thyer d emonstratat, E roli i FIT është për qëllime të veçanta. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

LINKU: https://video.gjirafa.com/kjo-eshte-njesia-speciale-e-policise-se-kosoves-e-njohur-si-fit-mp4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *