LAJM TRONDlTES !!! Ra’keta Kineze mund te bjere ne rajon , ja ne cilet vende …

Uncategorized

Mbe.tjet e një rake.te kineze pritet të bien përsëri në Tokë në mënyrë të pakont.roIIuar këtë fun.djavë, njofton BBC.
Me 18 tonë peshë, ky është një nga objek.tet më të mëdh.enj në dekada që ka një rënie të paor.ientuar në atm.osferë.
“Ne mbet.emi me shp.resën se do të zb.resë në një vend ku nuk do të dë.mtojë askënd,” tha Sekr.etari i Mbro.jtjes i SHBA, IIoyd Austin.
Pjesa më e madhe e paji.sjes duhet të di.gjet kur bën zhy.tjen e tij të fundit në atmosferë, megjithëse ekziston gjithmonë mun.dësia që meta.Iet me pika të Iarta shkr.irjeje dhe materiaIe të tjera rezi.stente, të mbijetojnë në sipërfaqe.
Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.