Mallkuar qofshin pozitë e opozitë sepse nuk kanë qenë të ndërgjegjshëm ndaj UÇK-së

Uncategorized

Nusret Pllana, autor i disa librave që dokumentojnë krímet e l uftës të k ryera nga Serbia në Kosovë, ka thënë se elita politike kosovare duhet të merret me Serbinë.
“Është e paarsyetueshme. Në vend që të merremi me Serbinë sepse krímínelët shëtitën në sytë tanë ne merremi me njëri tjetrin. Po bëhen politika të mahallave”, ka thënë Pllana.
“M allkuar qofshin sepse nuk kanë qenë të ndërgjegjshëm ndaj l uftës së UÇK-së që është e pastër dhe kristal. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *