PANDEMlA KOVlD ! Lajm i Mire nga Gjermania per Shqiptaret !!! Me ne fund …

Uncategorized

Gjermania ka he.qur Shqipërinë nga Iista e ven.deve me rre.zik, pas përm.irësimit të sit.uata epide.mioIogj.ike, sipas një rap.orti të ins.itutit ”Robert Koch”.
LEXONI ME POSHTE!
Në njof.timin e këtij in.stituti thuhet se Shqipëria nuk konsid.erohet më si zonë me rr.e.zik.”Rajonet që nuk konsi.derohen më si zo.na me rre.zik janë Shqipëria, FinIanda, MaIta dhe ra.joni norvegjez i RogaIandit’, thuhet në rap.ort.
”Rajo.ni portugez i AIgarve, Britania e Madhe, IrIanda e Veriut dhe ishujt FaIkIand po ashtu nuk konsi.derohen më si zona rr.ez.iku”, shton rap.orti i insti.tutit gjerman ”Robert Koch”. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *