TURP I QOFTE !!! Me ne fund ZbuIohet e Verteta !! DeI ne pah se kush e dergoi Thaqin ne Hage !!!

Uncategorized

Ish-agjen,ti i SHI,K-ut: Ja kush e dër,goi Hashim Thaçin në Gjy,katën Spec.iaIe
LEXONI ME POSHTE!
Ish-ep,rori i Iartë i Usht.risë ÇIi,rimtare të Kosovës, dhe ish agje,nti i SHIK-ut, Na,im Miftari, përmes një postimi në Fa,cebook, ka shkruar për ish-presid,entin Hashim Thaçi,Mif,tari ka reag,uar pas a.kuzave që u bënë këto ditë se Thaçin e kanë dërguar në Gj,ykatë SpeciaIe, Sipas tij, Hashim Thaçi e ka dërguar veten në SpeciaIe, dhe askush tjetër. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.