A është ky realiteti i diasporës shqiptare? shikojeni, vlersoeni dhe ju! (Video)

Uncategorized

Historiku i Diasporës shqiptare është i hershëm. Vetë pozita e vendit ku jetojnë shqiptarët, është e tillë që i bën ata të lëvizin në drejtime të ndryshme. Diaspora shqiptare është bukur heterogjene në dy pikëpamje, në pikëpamje të kohës së mërgimit si dhe në pikëpamje të regjionit prej nga kanë ardhur. Të parët kanë arritur që për shekuj të ruajnë idenitetin e tyre, kurse të dytët, fatk eqësisht tash janë në fazën përfundimtare të asimilimit të plotë, edhe pse mbase ka shpresë që edhe kjo bashkësi të njohë një r ingjallje sado të vogël. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për per te par vi.de.on.

Leave a Reply

Your email address will not be published.