Drilon Gashi: Shqiptarëve nga Kosova ska çka ju intereson Palestina e Izraeli !

Uncategorized

“Ne si Kosovë nuk duhet të përfshíhemi në këtë konf likt, por të bëjmë thirrje për p aqe, sikurse njerëz p aqësor të këtij globi. Duhet të jemi krenar për identitetin dhe besimet tona, por nuk duhet t’i gj ykojmë gjërat mbi emocíone të f orta që vijnë si p asojë e fanatízmit fetar ose “tokës së shenjtë”. E vërteta, drejtësia hyjnore dhe parimet njerëzore duhet të jenë mbi çdo gjë tjetër. Pozícioni p ro-njerëzor duhet të jetë mbi konf liktin izraelito-palestinez! Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *