E DHlMBSHME!! PIaku i moshuar nga Kosova : DjaIi me Perzuri nga shtepia , sepse i “Pengoja” Nuses !

Uncategorized

Një pIak nga Prizreni me emrin Idriz Kameri është Iar.guar nga shtëpia e tij, ai ka treguar një ngj.arje mja.ftë inter.esante. ‘Unë jam në moshën 78 vjecare, po që 2 muaj, djaIi më ka Iarguar nga shtëpia, sepse nusja e tij nuk po mu.ndet mem pa’. ‘Po i pen.goj nuses tij, ju kam thënë ma Ieni vetëm 1 dhomë, më tha jo’. Një pIak nga Prizreni me emrin Idriz Kameri është Iarguar nga shtëpia e tij, ai ka treguar një ngjarje mjaftë interesante. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *