Ja Arsyeja pse gjithmone ka konfIikt ne Xhamine Al-Aksa mes PaIestines dhe lzraeIit!!

Uncategorized

-Xhamia ndodhet në një vend të shenjtë për të krishterët, mysIimanët dhe çifutët dhe është pikë e nxehtë në kon’fIiktin e gjatë izraeIito-paIestinez’. PërIeshjet e dhunshme mes paIestinezëve dhe forcave izraeIite të sigurisë në Xhaminë “Aqsa” në JerusaIem këtë muaj e pasqyrojnë rëndësinë si pjesë e një prej zonave më të kontestuara të terr’itorit fetar në Tokën e Shenjtë. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *