Angela Merkel ”Çon Pesh” Gjithe Ballkanin Me Deklaraten E Fundit Per Shqiperine Dhe Greqine

Uncategorized

Kance larja Merkel e kriti.koi ashper qeverinë Greke per preten dime territo riale në shtetin fqinj duke thek.suar se: Shqipë.ria është nje shtet i pavarur dhe pjesë e NATO por së shpejti do ti bash kohet edhe familjes së madhe Bashk imit Europian.
Askush nuk guxon të cë.nojë kufijt e Shqipërisë! Shqipëria është shteti më paqe.sor në rajon, dhe si i tillë do të mbetet. Gjith ashtu kancelarja Merkel kerkoi nga qeveria Greke që të qetë sojnë zërat për pretendime terri toriale me Shqipërinë, por nuk e la menjë.anë edhe konflikti Turko-Grek. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.