Zyrtati i NATO-së ja bën “8 me 2“ Vuçiqit pas deklaratës se Vuçiq ndaj KFOR-it në Kosovë…

Uncategorized

Te gjitha ven dimet ne NATO, perfshire ato per KFORin, merren ne pajtue.shmeri me te gjitha 30 ven.det anetare, ka thene nje zyr.tar i NATOs per Radion Evropa e Lire, kur eshte pye.tur rreth deklarates se presi.dentit serb Aleksandar Vuçiq me 13 maj, se vendi i tij ka marre infor.macione nga burimet e inteligjences, se nje nga fu.qite e medha se shpejti do te fi.lloje te kerkoje zyrtarisht ter heqjen te forcave te KFORit dhe UNMIKut nga Kosova. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për per te par vi.de.on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *