I Dërguari i Allahut (alejhi selam) u mësonte këtë lutje për mposhtjen e frikës!

Uncategorized

Tregohet se ‘Amir bin Shu’ajbi kishte mësuar nga gjyshi i vet se i Dërguari i All-llahut , sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem., e kishte zakon t’iu mësonte një lutje për mposhtjen e fr’ikës. Kjo lutje ka këtë tekst: Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.