Drilon Gashi: Ja si duhet të vishet një grua sipas K’uranit

Uncategorized

Kufijtë e n ormës së v eshjes na paraqiten në Suren Nur, gjegjësisht vargjet vijuese: Ky është konteksti shoqëror, që A-llahu po adreson në këto dy vargje. Ai i urdhëron burrat dhe gratë të shmangin shikimin ndaj njëri-tjetrit në ato momente kur shikimi ynë mund të sh kaktojë a nkth dhe síklet. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *