Puna që të afron më shume tek Zoti

Uncategorized

Ibn Abasi përcjell duke thënë: “Nuk njoh vepër më të afërt tek Allahu se mirësjellja ndaj prindërve.” Ndërsa Ebu Musa Eshariu përcjell, se Ibn Omeri kishte parë një burrë nga Jemeni që bënte tavaf në Meke dhe e mbante nënën në shpinën e tij dhe thoshte: Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *