Pse nuk na i ka treguar Profeti kohën e sakte kur do të ndodhë Kijameti? A e dinte ai?

Uncategorized

Pse nuk na e ka treguar Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) kohën kur do të ndodhë Kijameti? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Së pari: Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) nuk na ka treguar se kur do të ndodhë kijameti, sepse ai nuk e dinte as vetë se kur do të ndodhë ai. (Për këtë ka shumë ajete nga Kurani dhe hadithe autentike.) Së dyti: Nëse thuhet: Pse Allahu nuk na i tregoi kohën kur do të ndodhë Kijameti? Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.