Turqit ”Çojn Pesh” Gjithë Botën Me Fjalët Që I Thanë Për Skënderbeun Dhe Betejat E Tij…

Uncategorized

Gjergj Kastrioti (1405 –17 janar 1468), i njo.hur si Skenderbeu, ishte nje fisnik dhe udhe heqes ushta.rak shqiptar. Skenderbeu gjith mone e nenshkroi veten si Zot i Arbe.rise (lati nisht: Dominus Alba.niae), dhe nuk pretendoi tituj te tjere per veç tij ne dokumentet zyrtare. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *