Dokumenti nga koha e Bill Clinton qe po ”hallakat” të gjithë për Kosovën!

Uncategorized

Doku menti nga koha e presi.dentit Bil Klinton, prej te cilit kohe me pare esh.te heq nen shenja e sekretit, per mban edhe deshmi nga CIA. Ne nje.rin nga ata i dates 5 janar 1993, ky agjen cion informativ ter.heq verejtjen se ushtria e Shqiperise nuk mund te per.ballet me forcat mire te ar.matosura edhe modernizuara nese kon fIikti etnik me Kosoven shtrihet ne Shqiperi. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.