Nëse Dikë E Zë St’resi Dhe Dëshpërimi Le Te Lutet Me Këtë Lutje!

Uncategorized

Transmetohet në një hadith të saktë te “Sahihul Buhari” se i Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) tregon se Zoti ka thënë: “Gjëja më e mirë, me të cilën me afrohet robi është me detyrën që ia kam ngarkuar. Vazhdon robi Im të më afrohet me falje vullnetare deri sa ta dua. Nëse Unë e dua, bëhem dëgjimi i tij, shikimi i tij, dora e tij me të cilën ai shtrëngon dhe këmba e tij me të cilën ai ecën (me Mua dëgjon, me Mua shikon, me Mua shtrëngon dhe me Mua ecën). Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.