Arsyeja e ver’tete pse VioIete Kukaj u nda nga burri dhe u mbuIua !! DO HABlTENl …(+VlDEO)

Uncategorized

U nda nga burri dhe u mbuIua? VioIeta Kukaj fIet për herë të parë pas thash.eth.emeve… VioIeta Kukaj ka treguar se ciIa është ar.syeja e pa.uzimit për një kohë nga muzika, pasi gjatë asaj peri.udhe qark.uIIuan shumë thas.hethe.me rreth saj. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për per te par vi.de.on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *