MOS E HUMBlSNl !!! NDlHMA E AIIahut vjen shume shpejt me kete Iutje !

Uncategorized

Ndima e AIIahut vjen shpejtë me ketë IUTJE ! FaIënderimet dhe nderimet janë për AIIahun (xh.sh.), iCiIi i udhë’zoi krijesat (njerëzimin) në edukatën më të përsosur, për Atë që nga ar’ka e mëshirës dhe e bujarisë së Vet hapi çdo derë, i ndriçoi sytë e besimtarëve për të parë të vërt’etën dhe për të kërkuar shpërbIimin e Tij. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.