Cmenduria Në Rr Ugët E K Osovës, Shiköjeni Si Ky Q Ytetar Ia Hedhë Valles Mbi Veturë…

Uncategorized

Nuk janë të rralla r astet kur në Kosovë nuk r espektohen rregullat e tr afikut. Si nja li zuesit e Gazetës Sinjali po vazhdojnë të r ap ortojnë sh keljet e rregullave të k omunikacionit. Një rast i tíllë i sh keljes së këtyre rr egullave, ka ndodhur sot në Gjilan rreth orës 15:00. Një sí nja lízues i Gazetës Si njali ka dërguar një video ku shihet se si një person vallëzon mbi një a utomjet, përderisa shihet se përkrah tij q arkullojnë au tomjete tjera. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për per te par vi.de.on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *