E T Merrshme Se Si Po I Tr Ajtojnë Fëmijët Në K Opesht, Ja Se Ç Fare I Bënë Njërit Fëmijë Të Pa F Ajshëm(VIDEO)

Uncategorized

Pas rapo.rti.mit se edukatorja. A. u soll në mënyrë të pap.ë rs.htat mori një vendim për pe zu.ll.im të përkohshëm derisa të /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet vër.tetoh.en faktet dhe të përfu.ndojë pr.ocedura disi.plinor..sh.me ndaj fëmijëve në Qend.rën për Mb.r ojtje.n e Fos. h..njave, Fëmijëve dhe Ri.nisë Beogr.ad në Zve.çan.k/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet. Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për per te par vi.de.on.

Leave a Reply

Your email address will not be published.