TEPËR E RËNDËSISHME: Këshillë Islame, para se të vendosni të vaksínoheni

Uncategorized

LE TË VEPROJNË KËSHTU SI NË VIJIM : 1. TRANSMETOHET NGA SAD IBN VEKASI ( R.A. ) SE I DËRGUARI ﷺ I ALLAHUT KA THËNË : ” KUSH I HA 7 HURMA ( AXHVA ) NË MËNGJES, ATË DITË AI NUK DO TË VUAJË NGA HELMI APO MAGJIA . ” ( BUHARIU, 10/203 DHE MUSLIMI , 2047 ) . SIPAS DISA DIJETARËVE, BËN DHE ÇFARËDOLLOJ HURMASH, EDHE PSE MË TË PREFERUARA JANË HURMAT E MEDINËS .

2. PARA VAKSINIMIT ËSHTË MIRË TË THUHET NJË LUTJE 3 HERË SIÇ E PREFERONTE PEJGAMBERI ﷺ TË THUHET NË MBRËMJE DHE NË MËNGJES : ” BISMIL – LAHIL – LEDHI LA JEDUR – RU MEAISMIHI SHEJ’UN FIL- ARDI UE LA FIS – SEMAI UE HU – UES – SEMIU ALIM “. (Shqip) ME EMRIN E ALLAHUT, PRANË EMRIT TË TË CILIT NUK BËN DËM ASGJË NË TOKË E AS NË QIELL, AI QË DËGJON SHUMË DHE DI ÇDO SEND”) .

Leave a Reply

Your email address will not be published.