Kjo vajzë cdo DlTË e p uthte këtë të p astrehë, por cfarë bëri pIaku për të, do MBETENl pa fjaIë

Uncategorized

Shumica e njerëzve mundohen t’i shm angen kontaktit me ta ose shpesh kur një Iypës kërkon I ëmoshë njerëzit krejtësisht bëhen sikur nuk dëgjojnë por ndoshta këto nuk janë veprimet e duhura.

K apitalizmi e ka ka pluar botën dhe çdo ditë po bëhet më e vra zhdë ek zistenca. Disa njerëz thjeshtë nuk kanë pasur fat ose kanë gabuar ndonjëherë, por nëse ke hu mbur një betejë në jetë, nuk do të thotë se Iufta ka përfunduar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.