Ja “goditja” qe i erdhi trupave te Kosoves nga ana e KFOR-it. E papranueshme kjo gje: “FSK-se i duhet miratimi im per tu futur ne veri”

Uncategorized

Ja “goditja” qe i erdhi trupave te Kosoves nga ana e KFOR-it. E papranueshme kjo gje: “FSK-se i duhet miratimi im per tu futur ne veri”.Koman,danti i KFOR-it: FSK-ja duhet tē marrē miratimin tim pēr t’u vendosur nē veri tē Kosovēs.Ferenc Kajari, koman,danti i ri i K FOR-it, ka thēnē se pa miratimin e tij nuk mund tē bēhet vendosja e for,cave tē FSK-sē nē veri tē Kosovēs.Nē njē intervistē pēr mediumin serb nē Kosovē, “Kosovo Online”, Kajari ka thēnē se e ka ditur se detyra qē po e merr ēshtē kom,plekse, por qysh nē fillim ēshtē pēr,ballē me sfida tē ndryshme.

“Situata aktuale ēshtē pērgjithēsisht e qēn,drueshme dhe K FOR-i vazhdon tē kryejē mandatin e tij nē baza ditore – mandat qē rrjedh nga Rezoluta 1244 e vitit 1999 e Kēshillit tē Si,gurimit tē OKB-sē – pēr tē kontribuuar nē njē mjedis tē sigurt dhe lirinē e lē,vizjes nē Kosovē pēr tē gjitha komunitetet qē jetojnē atje”, ka thēnē Kajari.“Forca e Si,gurisē sē Kosovēs, sipas njē marrē,veshje tē mēparshme, duhet tē autorizohet nga koman,danti i K FOR-it para çdo dislokimi nē veri tē Kosovēs.

PoI,icia e Kosovēs mund tē lēvizē lir,shēm nē mbarē Kosovēn. NA TO pret qē institucionet vendase tē vazhdojnē t’u pēr,mbahen marrē,veshjeve.Nē javēt e para jam takuar me krerēt e institucioneve nē Kosovē, tē cilēt mē kanē siguruar se para çdo veprimi, do tē ketē koordinim tē duhur me Kosovēn dhe vendosja e FSK-sē nē veri tē Kosovēs do tē vazhdojē tē bazohet nē njoft,imin dhe miratimin para,prak nga komandanti i K FOR-it”, tha ai pēr mediumin serb.

I pyetur pēr deklarimet e presidentit tē Serbisē, Aleksandar Vuçiq, se autori,tetet e Kosovēs po planifikojnē njē aksion tjetēr nē veri, Kajari ka thēnē se nuk dēshiron tē spe,kulojē dhe se po e monitorojnē nga afēr situatēn dhe janē tē pērkushtuar nē zbatimin e man,datit qē kanē.Gje,nerali hungarez ka folur edhe pēr patrullimet e pēr,bashkēta me Ush trij,nē e Serbisē.

“KFOR-i ka njē bashkē,punim tē gjatē dhe tē shkēlqyer me Ushtrinē e Serbisē, nē tē gjitha nivelet e pērgjegjēsisē.K FOR-i do tē vazhdojē tē bashkēpunojē ngushtē me Ush trij,nē Serbe dhe me organizatat e sigurisē sē Kosovēs, pēr tē garantuar sigurinē nē mbarē Kosovēn.Patrull,imet e sinkronizuara me ush trij,nē serbe do tē vazhdojnē pērgjatē kufi,rit administrativ”, ka thēnē Kajari.

Leave a Reply

Your email address will not be published.