Shkoi Për Të Pastruar Kompjuterin, Mbeti Pa Fjal Nga Ajo Që Gjeti Brenda Tij(VIDEO)

Uncategorized

Shkoi Për Të Pastruar Kompjuterin, Mbeti Pa Fjal Nga Ajo Që Gjeti Brenda Tij/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Kompjuteri ishte mjaft i nd.otur, plot plu.hur dhe erë të ke.q.e, por Kyle rrëf eu përvojën e tij teksa pastroi kompjuterin.Gjatë pastrimit të kompjuterit ai brenda tij sheh shumë plu.hur, shumë insekte të ngor.d.hura dhe shumë mbetu.rina .…Ndiqni v1deon për të kuptuar më mirë se për qfarë bëhet fjalë hap market1ngunë që shfaqet menjëher posht kësaj edhe shfaqet v1deo mos e humbisnii…

Leave a Reply

Your email address will not be published.