Gratë apo burrat, kush e ka më të vështiirë për të lënë 100% cigareen?

Uncategorized

Gratë e kanë më të vështiirë sesa meshkujt, pavarësisht se pijnë më pak ciigare, zbulon një studim i ri.

Hulumtuesit në Francë studiuan më shumë se 35,000 duhanpiirës, burra dhe gra, të cilët përdorën shërbimet e ndërprerjes së duhaniit, të tilla si produktet zëvendësuesee të niikotinës, avullimin dhe seancaat e terapiisë one-to-one. Numri mesatar i ciigareve që konsumoheshin çdo ditë ishte 23 për gratë dhe 27 për burrat – por 55% e burrave abstenuaan nga piirja e duhaniit krahasuar me 52% të grave.

Eshtë interesante që rreth 56% e grave kishin një varësi të rëndë nga nikotiina, krahasuar me 60% e burrave. Gratë që u përfshinë në këto studime kishin norma më të larta të obeziitetit, depreesiionit dhe ankthiit, në krahasim me burrat, dhe e patën shumë të vështiirë ta linin këtë zakon.

“Rezultatet sugjerojnë se pavarësisht se pijnë më pak cigaree dhe vareen më pak nga nikotiina sesa meshkujt, gratë e kanë më të vështiirë të heqin dorë”, tha autorja e studimit Ingrid Allagbe, një studente doktorature në Universitetin e Burgundy, Dijon, Francë.

Louise Ross, një eksperte në Qendrën Kombëtare për Ndërprerjen dhe Trajniimin e Duhaniit, e cila nuk ishte e përfshirë në studim, mendon se pirja e duhaniit ka një ‘lidhje të forttë emocionale’ me gratë.

Ross, e cila është e përfshirë për të ndihmuar njerëzit që të lënë duhaniin, ka thënë se gratë shpesh i përshkruajnë ciigaret si ‘një shoqe më e mirë’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.