Një Nga Deputetet Shqiptare Ka Pasur ProbIeme Me Shéndetín!/ Raportohet Se AmbuIanca Ka Shkuar Në Kuvend

Uncategorized

Një deputete femër në sallën e Kuvendit ka shfaqur probIeme me shëndetîn. Bëhet fjalë për deputeten Tatiana Pirro e cila ka pasúr debuIesë pasi dyshöhet për lúhatje tensíoni.

Menjëherë ambuIanca ka mbërritur jashtë institucionit ndërsa dy mjekë janë futur me shpe/jtësi drejt sallës së Kuvendit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *