Vetëm 10% mund ta gjejnë përgjigjen, e gjeni ju dot se kush ka përparsi në këtë udhëkryq

Uncategorized

Përse kjo temë

Çdo ditë sot ndëgjojmë për raste të t me rrshme ak si dentesh ku qindra persona hu mbin jetën e tyre çdo ditë.
Për te s e nbilizuar me komunikacionin dhe rregullat e tyre së pari duhet të vetdisohen të rinjët.

Që të pa ra ndalohen aksi dentet që po ndodhin shumë kohve të fundit nga mos respektimi i rregullave të komunikacionit duhet të respektohet sinjalistika e shpejtsisë.

Ne kemi shf aqur një enigmë për t’iu pyetur juve se kush ka përparsi në këtë udhëkryq, ku në këtë e nigmë vetëm 10% mund ta gjejnë përgjigjen e saktë…

En igma do të sfi dojë aftësitë tuaja të patent shoferit mund ta gjeni përgjigjen e saktë apo jo

Leave a Reply

Your email address will not be published.