Zbardhet Skemã E Mashtrímît, ‘Burdushi’ Akuzöhet Se Përmes Mashtrímít P’ërfitoi Rreth 1 MiIion Eúro

Uncategorized

Me dëgjimin e dëshmitarëve I.N. dhe Rr.E., të premten, ka vazhduar gjy kimi ndaj Hysri Peqani i njohur si “Burdushi” i cili po akuzöhet për ushtrim të kundërIigjshëm të veprimtarisë mjekésore ose farmaceutike, shpélarje parásh e armémbajtje pa Ieje.

Në këtë rast, kryetari i trupit gjykúes, gj’ykatësi Lutfi Shala ka ndaluar pubIikimin e deklaratave të të démtuarve deri në përfundim të shqyrtmit gjyqésor si dhe ka marrë vendim që emrat e të démtuarve të pubIikohen vetëm me iniciaIe, për shkak të ndjeshmërisë së rastit.

Ndryshe, për t’u dëgjuar në këtë seancë ishin ftuar edhe tre déshmitarë të tjerë, mirëpo të njëjtit nuk janë paraqitur në gjykátore gjatë së premtes.

Për B.K, kryetari i trupit gjykuees, Lutfi Shala bëri të ditur se kanë bërë përpjekje të vazhdueshme që të sígurojnë prezencën e tij dhe kanë marrë konstatimin nga anëtarët e familjes se i njëjti është jashtë shtetit dhe nuk mund të jeté në këtë seancë.

Ndërsa, për dëshmiitarin tjetër, B.K, u tha se ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, por se mungesën e tij nuk e ka arsyetuar. Kurse, për M.Q, gjithashtu u tha se ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt e se në fletëkthesë është konstatuar “pala e panjohur”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.