E TME’RRSHME !!! Do Cmen’deni Kur Ta Kuptoni Se Cfare Ndikimi Ka Caji I Rusit Ne Trupin Tuaj !!!

Uncategorized

E TME’RRSHME !!! Do cmen’deni kur ta kuptoni se cfare ndikimi ka Caji i Rusit ne trupin tuaj !!! Pirësit e rreguIIt të çajit, kanë sfe.rë më të shënd.etshme të tru.rit krah.asuar me ata që nuk e pinë.
“RezuItatet tona ofr.ojnë pr.ovat e para të kont.ributit po.zitiv të pirjes së çajit në str.ukturën e tru.rit, dhe sugjerojnë që pirja e çajit rre.guIIisht ka një efe.kt mbro.jtës ku.ndër rë.nies së perfor.mancës në tru të Iidhur me mo.shën.” Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n posht për pak sek’onda per te lexuar me teper…

Leave a Reply

Your email address will not be published.