GjeneraIi Rus Midis Serbisë: “MiIIosheviq Është Gjallë , Ja Ku Po Jeton:

Uncategorized

-Viktor FiIatov, një gjeneraI në pension i shër’bimit inteeIigjent rus GR U, ka nxjerrë në pubIik disa të dhëna shookuese rreth SIIobodan MiIIosheviqit..

-Në një roman të shkruar nga ky ish sp iun rus i ciIi tashmë ndodhet në peension dhe jeton në Serbi, ai ka rr ëfyer në deetaje disa fak`te që tregojnë se MiIIosheviçi nuk u sh’ua në Hagë siç u tha, por shkoi për të jetuar në Moskë!

-“SIIobodan MiIIosheviç nuk vdIq! Askush nuk e pa atë dhe djaIi i tij nuk shkoi në fuuneraI, por në Moskë, ku shkoi edhe babai i tij ”, thotë ish-s p iuni rus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *