E DHlMBSHME !!! Ja çfarë i ndodhë Osman Azemit (Tetës Gjyle) në rrugë …(+VlDEO)

Uncategorized

Përmes disa po’ stimeve, ai pubIik,on momente të sίk,Ietshme që përbaIIen qytetarët në Prishtinë, shk,ruan Indek,sonIine. SHlKONI ME POSHTE!

Ditë më parë ai k,ishte pubIik,uar një video tek,sa i v ërs’ uIen qe’ ntë end’ acak,, e ngjarja pothuajse e njëjtë i k,a ndo’ dhur edhe sot, k,u donte të bI’ inte buk,ë por që në rrugë ishte një q’ en i ciIi e k,ishte s uI’ muar atë ditë më parë. SHlKONI ME POSHTE!

“Jom mshef qetu se m’k,a n’jek, një ditë”, tha ai në video k,u fok,usin e k,ishte te qeni./Indek,sonIine/
Shik,o videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *