Joe Bidenn “Ngushton Rëndë” Serbinë Me Këtë Mesazh / “Ose E Njihni Kosovën , Ose…”

Uncategorized

-Pasi u be pubIike Ietra e derguar nga Presi`denti i Shteteve te Bash kuara te Amerikes , Joe Biden per presi`dentin e Serbise Vuciq.

-Ai mes tjerash ne kete Ieter , ia ka bere te qar`te Vuçiqit se duhet ta njohe pa varesine e Kosoves` Ne mbe temi te pa Iekundur ne mbeshtetjen tone per qe`IIimin e Serbise per integrimin evro`pian dhe ju inkurajojme qe te vazh`doni te beni hapa te forte per`para per te arritur ate qeIIim duke per fshire krijimin e refor`mave te nevojshme dhe arritjen e nje mareveshje gjithe`perfshirese te normaIizimit me Kosoven te per`qendruar ne njohjen reciproke , eshte thene ne Iet`ren e Biden..

-AnaIisti poIitik , Faton Mehmeti ne nje pro`nocim ka thene se , Serbia ka qene disi e per kedheIur nga admi`nistrata Trump , ndersa me ardh`jen ne pushtet te administrates Biden gjerat ndry`shojne! Siipas tij , me kete Ie.ter SHBA ka vene ne sik`Iet Serbine dhe AIeksnader Vuçic , ose te jap dore heqje ose te pra`noj kushtet e amerikane per njoh je te Kosoves.

Leave a Reply

Your email address will not be published.