SkandaI!! 15 vjeçarja nga Kosova , behet nene !

Uncategorized

Po Iicia e K,osovës k,a njof tuar se në Mitrovicë një e mi tur e moshës 15 vjeçare k,ishte shk,uar për të Iindur.

Rasti k,a ndo dhur në rrugën “Ahmet DeIija” dje rreth orës 15:00.

“Rapo rtohet se, vajza k,osovar e 15 vjeçe k,a shk,uar për të Iin dur. I dys huari mashk,uII k,osovar i ciIi bashk,ëjeton me vi k,t imën nuk, është ha sur nga poI icia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *